top of page

FLIPPING FIRST

JAAR: 2016 - 2018
 
INTERNATIONAAL
 
PARTNERS:  JAITEK (SP), Exponential Training & Assessment Limited (UK), Artevelde Hogeschool (BE), SZÁMALK (HU), INNEO (PL) en PRO WORK (NL).
 
AANLEIDING: 
Het onderwerp van het project is het zogenaamde Flipped Teaching, een innovatieve leerwijze. Het project beoogt deze innovatieve methode te gebruiken binnen het beroepsonderwijs van zowel docenten in opleiding als leerlingen, maar de ontwikkelde “open educatieve hulpbronnen” zouden ook van belang kunnen zijn voor andere doelgroepen, zoals studenten in het hoger onderwijs en de doelgroep van 14-16 jaar die niet betrokken is bij het onderwijs, werkgelegenheid en opleiding. Ook zou het gebruikt kunnen worden voor het “inclusieve onderwijs” en voor kwetsbare studenten.

 

1. Door de ondernemerschapstraining op te nemen in onderwijsinstellingen van de partnerlanden, waar dit tot nu toe niet is gedaan, pakt het project in deze landen 2 problemen tegelijk aan, te weten de werkloosheid en drop-out jongeren.

2. Zorgdragen om de methoden van lesgeven van docenten te veranderen en in hun lessen meer actieve methoden en nieuwe formaten van onderwijsmiddelen te integreren.

 

DOEL: Het doel van het project is het bevorderen en gebruiken van de ‘Flipped Classroom-methode’ in het onderwijs en in de opleidingen van de jeugd. De innovatieve aanpak wordt populair gemaakt door dit project. De producten die in het kader van het project worden ontwikkeld, zullen innovatief zijn en kunnen in een breed scala worden gebruikt. Het creëren van een kader voor het ontwikkelen van minder klaslokaal georiënteerde bronnen en -cursussen, zal personalisatie mogelijk maken en bijdragen aan inclusief onderwijs.

 

RESULTATEN:

1. Virtueel platform – leer- en sociale-omgeving

Het virtuele platform, dat zal worden ontwikkeld binnen dit project, is het ondersteuningssysteem voor de ontwikkeling van modelopleidingen met behulp van het FLIPPING FIRST concept. Het platform zal ook beschikbaar zijn voor docenten en studenten, die hun eigen onderwijsmodules willen ontwikkelen met behulp van deze manier van het zogenaamde “blended learning”.

2. Ontwikkeling van verschillende sjablonen voor onderwijsmodules

Denk hierbij aan video- en animatiebronnen, wat betekent dat het script en de video zelf ontwikkeld worden door de docent. Alles wordt aangeboden als ‘Open Educational Resource’ en kunnen zodoende makkelijk en gratis door docenten en studenten worden gebruikt. Dit materiaal wordt gebruikt voor het uitvoeren van modules in elk partnerland.

3. Ontwikkeling van 6 trainingen met behulp van “Flipped teaching” - docentenopleiding en opleiding van MBO-studenten

Er worden 6 cursussen gecreëerd, 2 docentenopleidingen (2 op het gebied van ondernemerschap en 2 op het gebied van toerisme).

4. Ontwikkeling van een promotievideo

Video over “Flipped teaching”, die een kans zal zijn om het project en de motivatie achter het project FLIPPING FIRST te promoten en de praktische toepassing van dit innovatieve concept aan te tonen.

5. Onderzoek en rapportages over het uitvoeren van opleidingen met behulp van “Flipped teaching”

Onderzoek zal worden gedaan en rapportages zullen worden geschreven over het gebruik van de “Flipped Classroom methodologie”, die gericht is op het evalueren en valideren van het gebruik van dit concept in het reguliere onderwijs.

6. Handboek over “Flipped Teaching”

Handboek met kennis, ervaring en aanbevelingen opgedaan en verzameld opgedaan binnen dit project en het verzamelen van goede praktijken en eigen materiaal van de projectpartners.

 

Alle in het project ontwikkelde bronnen en cursussen zijn open toegankelijk gemaakt met behulp van een “Creative Commons License”. De resultaten van het project worden beschikbaar gesteld voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, waardoor bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe trainingen en cursussen met behulp van het “Flipped Teaching” concept. Andere voordelen van het project zijn onder meer aandacht voor de ontwikkeling van OER’s (Open Educational Resources), waarbij progressieve routes worden toegekend aan kwalitatief hoogwaardige kwalificaties, die schooluitval op vroege leeftijd zullen verminderen door de erkenning en beloning voor iedereen op gedifferentieerde niveaus. Maar ook door het verbeteren van de werkgelegenheid door het opstellen van normen in het fundamentele begrip van digitale technologieën, praktische manieren om kosten van onderwijsontwikkeling te besparen en een duurzame focus de voortdurende professionele ontwikkeling binnen het onderwijs door gebruik te maken van “open source & cloud based” applicaties.

Meer info?

bottom of page