top of page

CLIB ENERGY

JAAR: 2007 – 2009

NATIONAAL

PARTNERS: ROC Westerschelde, ROC Zeeland, EPZ, Delta, Technocentrum Zeeland (Stichting Kenniscentrum PRO WORK), ROC A12, ROC Rijn IJssel, ROC de Graafschap, NUON, Electrabel, Technocentrum Ede.

AANLEIDING: Destijds bestaande kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten in de personeelsvoorziening in de energie sector voorkomen en deze knelpunten tevens in het technisch onderwijs voorkomen.

DOEL: Ontwikkeling, uitwerking en invoering van een vernieuwd opleidingsmodel voor het technisch onderwijs in de energiesector.

RESULTATEN:

 Het invoeren van competentie gericht technisch onderwijs in de energiesector;

  •  Het vergroten van het aantal deelnemers aan de technische opleiding in de energiesector;

  •  Het ontwikkelen van nieuwe prestaties voor de energiesector, zowel aanvullend op landelijke schaal ontwikkelde prestaties als ook meer regionaal;

  •  Een zichtbare vergroting van de inbreng van de bedrijven in de opleiding teweegbrengen;

  •  Een plan voor bekostiging competentiegericht onderwijs in de toekomst ontwikkelen.  

bottom of page