top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Overdracht innovatieve methoden en technieken voor goedkope manieren van certificering die een progressieve route biedt tot het EQF;

 • Het creëren van beter begrip voor het ontwerpen van methoden voor de beoordeling van competentiegerichte kwalificaties voor leerresultaten van voornamelijk leerlingen met leerproblemen;​

 • Testen en evalueren van de aantrekkelijkheid van resultaatgerichte kwalificaties voor leerlingen met een beperkingen met betrekking tot de volgende beroepsgerichte vakken: Clean room verwerking, order picker, Facilitaire diensten, Catering, Veilig werken / Veiligheid op de werkvloer, Verpakken, ‘Groene’ banen, Bouwkunde;

 • Ondersteuning bieden aan een (door het EQF gesteund) MBO e-learning programma voor SEN leerlingen op basis van ECVET (European Classification for Vocational Educational Training) principes;

 • Minder belemmering voor formele kwalificaties voor SEN leerlingen, vooral die met een handicap.

De behoefte aan een internationale standaard voor het certificeren van studenten met speciale onderwijsbehoeften (o.a. gehandicapt) in het MBO.

 1. Zorgen voor een focus op transparantie voor alle vaardigheden die gemakkelijk zijn te lezen en vergelijken 

 2. voor verschillende doelgroepen;

 3. Ondersteuning credit accumulatie en transfer voor het voorbereidend beroepsonderwijs;

 4. Vergroten van de mate waarin een SEN-certificering (Special Educational Need certificering) waarbij dit kan worden afgestemd op het fundament van de EQF (European Qualification Framework)

 5. Ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling door middel van meer mogelijkheden op het gebied van certificering en het verlagen van de toetredingsdrempels naar EQF verwezen kwalificaties voor risicogroepen

 6. Een meer concurrerende en dynamische kenniseconomie activeren via het bevorderen van integratie

 7. Het inschakelen van bedrijven, die de verdere ontwikkeling van de certificering van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ondersteunen

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

SENDI 

(Special Education Needs and Disability Inclusion).

JAAR:
2013 - 2015

Lead:
Agifodent
(ES)

ASDAN,
(UK)
National Training Centre,
(BG)
Euroface Consulting S.R.O,
(CZ)
the Learning Machine,
(UK)
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

PARTNERS:

 • Overdracht innovatieve methoden en technieken voor goedkope manieren van certificering die een progressieve route biedt tot het EQF;

 • Het creëren van beter begrip voor het ontwerpen van methoden voor de beoordeling van competentiegerichte kwalificaties voor leerresultaten van voornamelijk leerlingen met leerproblemen;​

 • Testen en evalueren van de aantrekkelijkheid van resultaatgerichte kwalificaties voor leerlingen met een beperkingen met betrekking tot de volgende beroepsgerichte vakken: Clean room verwerking, order picker, Facilitaire diensten, Catering, Veilig werken / Veiligheid op de werkvloer, Verpakken, ‘Groene’ banen, Bouwkunde;

 • Ondersteuning bieden aan een (door het EQF gesteund) MBO e-learning programma voor SEN leerlingen op basis van ECVET (European Classification for Vocational Educational Training) principes;

 • Minder belemmering voor formele kwalificaties voor SEN leerlingen, vooral die met een handicap.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

De behoefte aan een internationale standaard voor het certificeren van studenten met speciale onderwijsbehoeften (o.a. gehandicapt) in het MBO.

 1. Zorgen voor een focus op transparantie voor alle vaardigheden die gemakkelijk zijn te lezen en vergelijken 

 2. voor verschillende doelgroepen;

 3. Ondersteuning credit accumulatie en transfer voor het voorbereidend beroepsonderwijs;

 4. Vergroten van de mate waarin een SEN-certificering (Special Educational Need certificering) waarbij dit kan worden afgestemd op het fundament van de EQF (European Qualification Framework)

 5. Ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling door middel van meer mogelijkheden op het gebied van certificering en het verlagen van de toetredingsdrempels naar EQF verwezen kwalificaties voor risicogroepen

 6. Een meer concurrerende en dynamische kenniseconomie activeren via het bevorderen van integratie

 7. Het inschakelen van bedrijven, die de verdere ontwikkeling van de certificering van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ondersteunen

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Lead:
Agifodent
(ES)

ASDAN,
(UK)
National Training Centre,
(BG)
Euroface Consulting S.R.O,
(CZ)
the Learning Machine,
(UK)
Stichting Kenniscentrum Pro Work
(NL)

(Special Education Needs and Disability Inclusion).

JAAR:
2013 - 2015

SENDI

bottom of page