top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Het carrièreperspectief en de ontwikkeling van ondernemerscompetenties stimuleren;

 • Het beschikbaar stellen van een sectoraal herkenbaar onderwijsaanbod voor ondernemers / ZZP-ers, zowel in het BOL als BBL onderwijs;

 • Door middel van ‘’blended learning’’ (integratie van praktijk en theorie door middel van contacturen én e-learning) het onderwijsaanbod en de leeromgeving innoveren;

 • Het bedrijfsleven, onderwijs-, kennisinstellingen en experts een duurzame samenwerking aan laten gaan;

 • Het uitvoeren van 2 regionale pilot projecten met in totaal ten minste 60 deelnemers;

 • Resultaten landelijk verspreiden.

De motor van de Europese economie wordt gevormd door de circa 23 miljoen middelgrote en kleine ondernemingen die tezamen 99% van alle bedrijven vormen. Het stimuleren van ondernemerschap betekent daarom het stimuleren van de motor van de economie en de werkgelegenheid. Echter, de afstand tussen vakmensen en ondernemers was te groot. Bovendien was er een grote afstand tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (MBO) m.b.t ondernemerschap en het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en een ondernemende attitude. Een consortium bestaande uit het bedrijfsleven, kenniscentra, onderwijsinstellingen en expert partners is daarom gestart met de ontwikkeling van een innovatief project, waarin het stimuleren en het breder toepassen van ondernemerschap vanuit het MBO centraal staat. Het project richtte zich op de creatieve – ambachtelijke sector, een sector met groot potentieel voor starters en groeiende werkgelegenheid. De resultaten waren echter breed overdraagbaar naar een groot scala aan beroepen en sectoren.
Het innoveren van het beroepsonderwijs op MBO niveau (1-4) door de integrale ontwikkeling van ondernemerschap binnen de bestaande beroepsopleidingen BBL en BOL.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

Lead:
ROC Albeda College,
Ecabo,
Jong Ondernemen, Kenteq
Koning Willem I College,
SVGB kennis- en opleidingscentrum, Interconnect,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK,

PARTNERS:

Ambachtelijk ondernemerschap

JAAR:
2007 - 2009

 • Het carrièreperspectief en de ontwikkeling van ondernemerscompetenties stimuleren;

 • Het beschikbaar stellen van een sectoraal herkenbaar onderwijsaanbod voor ondernemers / ZZP-ers, zowel in het BOL als BBL onderwijs;

 • Door middel van ‘’blended learning’’ (integratie van praktijk en theorie door middel van contacturen én e-learning) het onderwijsaanbod en de leeromgeving innoveren;

 • Het bedrijfsleven, onderwijs-, kennisinstellingen en experts een duurzame samenwerking aan laten gaan;

 • Het uitvoeren van 2 regionale pilot projecten met in totaal ten minste 60 deelnemers;

 • Resultaten landelijk verspreiden.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

De motor van de Europese economie wordt gevormd door de circa 23 miljoen middelgrote en kleine ondernemingen die tezamen 99% van alle bedrijven vormen. Het stimuleren van ondernemerschap betekent daarom het stimuleren van de motor van de economie en de werkgelegenheid. Echter, de afstand tussen vakmensen en ondernemers was te groot. Bovendien was er een grote afstand tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen (MBO) m.b.t ondernemerschap en het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden en een ondernemende attitude. Een consortium bestaande uit het bedrijfsleven, kenniscentra, onderwijsinstellingen en expert partners is daarom gestart met de ontwikkeling van een innovatief project, waarin het stimuleren en het breder toepassen van ondernemerschap vanuit het MBO centraal staat. Het project richtte zich op de creatieve – ambachtelijke sector, een sector met groot potentieel voor starters en groeiende werkgelegenheid. De resultaten waren echter breed overdraagbaar naar een groot scala aan beroepen en sectoren.

Het innoveren van het beroepsonderwijs op MBO niveau (1-4) door de integrale ontwikkeling van ondernemerschap binnen de bestaande beroepsopleidingen BBL
en BOL.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Lead:
ROC Albeda College,

Ecabo,Jong Ondernemen, KenteqKoning Willem I College,
SVGB kennis- en opleidingscentrum, Interconnect,
Stichting Kenniscentrum
PRO WORK,

JAAR:
2007 - 2009

AMBACHTELIJK ONDERNEMER
SCHAP

bottom of page