top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

Lead:
Kenteq,

Koninklijke Metaalunie, ROC Twente Plus,
ROC Friese Poort, Opleiding & Training, Noorderpoortcollege,
CJ Techniek,
 ROC-OZL Contracting Arcus College,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

PARTNERS:

RESULTATEN:

 • Doorlopende praktijkgerichte leerlijnen tussen VMBO/MBO;

 • Beoogde doelgroepen (zoveel mogelijk) opleiden in de praktijk en toetsen op reeds aanwezige competenties (curatief);

 • Nieuwe beroepscompetentie profielen opstellen op startkwalificatieniveau in de metaalsector;

 • Nieuw programmatisch aanbod voor risicojongeren;

 • Innovatieve leeromgevingen bij bedrijven creëren;

 • Ouderen opleiden tot mentor;

 • Praktijkopdrachten ontwikkelen waarmee competenties kunnen worden vastgesteld;

 • Vastleggen van competenties in de EMU-pass (beroepenpaspoort);

 • Ontwikkelen van een ICT kennisinfrastructuur door Kenniscentrum Kenteq;

 • Niet uitsluitend geaccrediteerde leerbedrijven gebruiken als leeromgeving;

 • Samenwerking tussen de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs.

De aanleiding van dit project bestaat uit de volgende componenten; Oplopende jeugdwerkloosheid; Grote groepen jongeren zonder startkwalificatie; Technische opleidingen die een zeer hoge uitval vertonen; Aansluiting van leerwegen zijn nu onvoldoende (geen sluitende programmatische aanpak); Wettelijke beperkingen om (risico)jongeren uitsluitend praktijkgericht op te leiden en geen attractief technisch onderwijs.

Het ontwikkelen van een integrale aanpak voor het laten doorstromen van 250 risicojongeren naar de metaalsector door hen op innovatieve wijze hun startkwalificatie te laten behalen.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

EMU PASS

(European Metal Union vocational PASSport).

JAAR:
2004 - 2006

 • Doorlopende praktijkgerichte leerlijnen tussen
  VMBO/MBO;

 • Beoogde doelgroepen (zoveel mogelijk) opleiden in de praktijk en toetsen op reeds aanwezige
  competenties (curatief);

 • Nieuwe beroepscompetentie profielen opstellen op startkwalificatieniveau in de metaalsector;

 • Nieuw programmatisch aanbod voor risicojongeren;

 • Innovatieve leeromgevingen bij bedrijven creëren;

 • Ouderen opleiden tot mentor;

 • Praktijkopdrachten ontwikkelen waarmee competenties kunnen worden vastgesteld;

 • Vastleggen van competenties in de EMU-pass (beroepenpaspoort);

 • Ontwikkelen van een ICT kennisinfrastructuur door Kenniscentrum Kenteq;

 • Niet uitsluitend geaccrediteerde leerbedrijven gebruiken als leeromgeving;

 • Samenwerking tussen de beroepspraktijk en het beroepsonderwijs.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

De aanleiding van dit project bestaat uit de volgende componenten; Oplopende jeugdwerkloosheid; Grote groepen jongeren zonder startkwalificatie; Technische opleidingen die een zeer hoge uitval vertonen; Aansluiting van leerwegen zijn nu onvoldoende (geen sluitende programmatische aanpak); Wettelijke beperkingen om (risico)jongeren uitsluitend praktijkgericht op te leiden en geen attractief technisch onderwijs.

Het ontwikkelen van een integrale aanpak voor het laten doorstromen van 250 risicojongeren naar de metaalsector door hen op innovatieve wijze hun startkwalificatie te laten behalen.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Lead:
Kenteq,

Koninklijke Metaalunie,
ROC Twente Plus,
ROC Friese Poort, Opleiding & Training, Noorderpoort
college,
CJ Techniek, 
ROC-OZL Contracting Arcus College,
Stichting Kenniscentrum
PRO WORK

(European Metal Union vocational PASSport).

JAAR:
2004 - 2006

EMU PASS

bottom of page