top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

RESULTATEN:

 • Herinrichting / ontwikkeling van deeltijdberoepsopleidingen in verschillende sectoren door integratie van de JO methodiek, beroepsvorming en praktijkervaring;

 • Training van onderwijspersoneel;

 • Promotie van aanbod en werving van deelnemers middels UWV werkpleinen;

 • Structurele samenwerking van ROC’s, ondernemers, het UWV (regionaal) en de Kamer van Koophandel (regionaal) bij de vormgeving, inhoud en afstemming van het aanbod van deeltijdberoepsopleidingen. 

Gekozen is voor vernieuwing van deels bestaande netwerken (zoals de samenwerking tussen ROC’s en het UWV Werkplein) en uitbreiding van deze netwerken met nieuwe netwerken. Er bleek namelijk behoefte aan intensivering, professionalisering en formalisering van samenwerking tussen ROC’s, het UWV Werkplein, de Kamer van Koophandel, ondernemers en Stichting Kenniscentrum PRO WORK. Hierdoor kon er gebruik gemaakt worden van de kennis, materialen en infrastructuur van de Stichting Jong Ondernemen (JO). JO nam echter niet deel als partner in het project, maar had zich bereid verklaard een klankbordfunctie te vervullen.
 
Het stimuleren, implementeren en structureel inbedden van ondernemerschap in het beroepsonderwijs waarbij de focus ligt op de samenhang van, en de kansen voor het ROC deeltijd onderwijs, in combinatie met beroepsontwikkeling, ondernemerschap en praktijkervaring voor volwassenen en de profilering vanuit de UWV werkpleinen (de centrale ontmoetingsplek voor volwassenen, bedrijfsleven en onderwijs).

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

ONO

Onderwijs Netwerk Ondernemen.

JAAR:
2010 - 2012

PARTNERS:

Scalda,

Archipel Scholen,

ROC Westerschelde, Reynaert College,

Zwin College,

Edu Delta Goes, Nehalennia,

NV Economische Impuls,

Rabobanken Zeeuws Vlaanderen,

Junior Kamer Zeeuws Vlaanderen,

Gemeente Hulst, Ondernemersverenigig Hulst,

Kamer van Koophandel Zeeland,

Stichting Kenniscentrum PRO WORK

 • Herinrichting / ontwikkeling van deeltijdberoepsopleidingen in verschillende sectoren door integratie van de JO methodiek, beroepsvorming en praktijkervaring;

 • Training van onderwijspersoneel;

 • Promotie van aanbod en werving van deelnemers middels UWV werkpleinen;

 • Structurele samenwerking van ROC’s, ondernemers, het UWV (regionaal) en de Kamer van Koophandel (regionaal) bij de vormgeving, inhoud en afstemming van het aanbod van deeltijdberoepsopleidingen. 

RESULTATEN:

AANLEIDING:

Gekozen is voor vernieuwing van deels bestaande netwerken (zoals de samenwerking tussen ROC’s en het UWV Werkplein) en uitbreiding van deze netwerken met nieuwe netwerken. Er bleek namelijk behoefte aan intensivering, professionalisering en formalisering van samenwerking tussen ROC’s, het UWV Werkplein, de Kamer van Koophandel, ondernemers en Stichting Kenniscentrum PRO WORK. Hierdoor kon er gebruik gemaakt worden van de kennis, materialen en infrastructuur van de Stichting Jong Ondernemen (JO). JO nam echter niet deel als partner in het project, maar had zich bereid verklaard een klankbordfunctie te vervullen.

Het stimuleren, implementeren en structureel inbedden van ondernemerschap in het beroepsonderwijs waarbij de focus ligt op de samenhang van, en de kansen voor het ROC deeltijd onderwijs, in combinatie met beroepsontwikkeling, ondernemerschap en praktijkervaring voor volwassenen en de profilering vanuit de UWV werkpleinen (de centrale ontmoetingsplek voor volwassenen, bedrijfsleven en onderwijs).

DOELSTELLINGEN:

Onderwijs Netwerk Ondernemen.

JAAR:
2010 - 2012

ONO

PARTNERS:

Scalda,
Archipel Scholen,
ROC Westerschelde, Reynaert College,
Zwin College,
Edu Delta Goes, Nehalennia,
NV Economische Impuls,
Rabobanken Zeeuws Vlaanderen,
Junior Kamer Zeeuws Vlaanderen,
Gemeente Hulst, Ondernemersverenigig Hulst,
Kamer van Koophandel Zeeland,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

 

bottom of page