top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

Lead:
Scalda,

NCFC Study Centre,
CST, Arteveldehogeschool, Empower,
Stichting Welzijnshuis, De Centrale
Intercultureel Centrum,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

PARTNERS:

RESULTATEN:

 •  Terugbrengen van het aantal schoolverlaters;

 •  Het ontwikkelen van Study Support methoden;

 •  Professionele uitwisseling van samenwerking;

 •  Het opzetten van studenten uitwisselingsprogramma’s;

 •  Het ontwikkelen van standaard evaluatie methoden;

 •  Schrijven en uitbrengen van internationale rapporten;

 •  Internationale Study Support conferenties.

Het aantal studenten in Europa, dat een vroegtijdige schoolverlating riskeert neemt jaarlijks toe. De vraag is dan ook; hoe gaan we op politiek, structureel en educatief vlak om het deze kwestie? Hoe houden we professionals gemotiveerd in tijden van deze economische crisis? En hoe gaan we uiteindelijk vroegtijdige schoolverlating tegen?

Het tegengaan van vroegtijdige schoolverlating bij jongeren door hen beter te laten communiceren met elkaar, ouders, opvoeders en professionals (school/gemeente/hulpverlening), hun zelfverzekerder te maken en hun talenten te ontwikkelen.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

STUDY SUPPORT

Integraal mobilisatieproces Toepasbare competenties Technieken.

JAAR:
2012 - 2014

 •  Terugbrengen van het aantal schoolverlaters;

 •  Het ontwikkelen van Study Support methoden;

 •  Professionele uitwisseling van samenwerking;

 •  Het opzetten van studenten uitwisselingsprogramma’s;

 •  Het ontwikkelen van standaard evaluatie methoden;

 •  Schrijven en uitbrengen van internationale rapporten;

 •  Internationale Study Support conferenties.

RESULTATEN:

AANLEIDING:

Het aantal studenten in Europa, dat een vroegtijdige schoolverlating riskeert neemt jaarlijks toe. De vraag is dan ook; hoe gaan we op politiek, structureel en educatief vlak om het deze kwestie? Hoe houden we professionals gemotiveerd in tijden van deze economische crisis? En hoe gaan we uiteindelijk vroegtijdige schoolverlating tegen?

Het tegengaan van vroegtijdige schoolverlating bij jongeren door hen beter te laten communiceren met elkaar, ouders, opvoeders en professionals (school/gemeente/hulpverlening), hun zelfverzekerder te maken en hun talenten te ontwikkelen.

DOELSTELLINGEN:

PARTNERS:

Lead:
Scalda,

NCFC Study Centre,
CST, Arteveldehoge
school,
Empower,
Stichting Welzijnshuis,
De CentraleIntercultureel Centrum,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK.

Integraal mobilisatieproces Toepasbare competenties Technieken.

JAAR:
2012 - 2014

STUDY SUPPORT

bottom of page