top of page
 • Instagram_Logo
 • Facebook_Logo
 • Twitter_Logo
 • Linked_In_Logo

Stichting Kenniscentrum Pro Work

‘‘Together it works’’

Stichting Kenniscentrum
Pro Work

‘‘Together it works’’

   ‘‘Together it works’’

NOSW,
COA,
GGZ NL,
LOB Aequor,
LOB Ecabo,
LOB OVDB,
LOB SON,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

PARTNERS:

RESULTATEN:

 • Innovatie van re-integratie-instrumenten door de ontwikkeling van nieuwe methoden en standaards voor de herkenning en ontwikkeling van competenties op bedrijfstakniveau;

 • Innovatie / ontwikkeling van begeleidingsinstrumenten voor de re-integratie van nieuwe en gediscrimineerde doelgroepen binnen de sociale werkvoorziening en het bedrijfsleven;

 • Onderzoek en toetsing van nieuwe methoden en instrumenten in regionale voorbeeldprojecten waarna een landelijke implementatie en netwerk versterking plaatsvindt;

 • Per activiteit zijn meetbare, tastbare resultaten te realiseren. 

De re-integratie van werknemers kon een hoop professionalisering gebruiken om de re-integratie makkelijker te maken en natuurlijk het aantal werkelozen terug te dringen.

Landelijke implementatie van een nieuwe re-integratie methodiek waarbij bedrijfstak erkenning/kwalificatie en de ontwikkeling, aanpassing van werk- en ontwikkelingsomgeving centraal staat.

DOELSTELLINGEN:

AANLEIDING:

IMPACT

(Integral Mobilisation Process Applicable Competences Techniques).

JAAR:
2002 - 2004

 • Innovatie van re-integratie-instrumenten door de ontwikkeling van nieuwe methoden en standaards voor de herkenning en ontwikkeling van competenties op bedrijfstakniveau;

 • Innovatie / ontwikkeling van begeleidingsinstrumenten voor de re-integratie van nieuwe en gediscrimineerde doelgroepen binnen de sociale werkvoorziening en het bedrijfsleven;

 • Onderzoek en toetsing van nieuwe methoden en instrumenten in regionale voorbeeldprojecten waarna een landelijke implementatie en netwerk versterking plaatsvindt;

 • Per activiteit zijn meetbare, tastbare resultaten te realiseren. 

RESULTATEN:

DOELSTELLINGEN:

Landelijke implementatie van een nieuwe re-integratie methodiek waarbij bedrijfstak erkenning/kwalificatie en de ontwikkeling, aanpassing van werk- en ontwikkelingsomgeving centraal staat.

De re-integratie van werknemers kon een hoop professionalisering gebruiken om de re-integratie makkelijker te maken en natuurlijk het aantal werkelozen terug te dringen.

AANLEIDING:

PARTNERS:

NOSW,
COA,
GGZ NL,
LOB Aequor,
LOB Ecabo,
LOB OVDB,
LOB SON,
Stichting Kenniscentrum PRO WORK

(Integral Mobilisation Process Applicable Competences Techniques).

JAAR:
2002 - 2004

IMPACT

bottom of page